آموزش دوره IELTS 1 – خصوصی

دوره IELTS متوسطه

افراد در سطح Intermediate، مستقیما وارد دوره ی تخصصی IELTS 1 میشوند و پس از این دوره  توانایی کسب نمره ۶.۵ را دارند. چنانچه افراد خواستار نمره بالاتر از ۶.۵ هستند، پس از دوره ی IELTS 1، وارد دوره ی تخصصی IELTS 2 میشوند.

950,000 تومان

آموزش دوره IELTS 1 – فشرده

دوره IELTS متوسطه

افراد در سطح Intermediate، مستقیما وارد دوره ی تخصصی IELTS 1 میشوند و پس از این دوره  توانایی کسب نمره ۶.۵ را دارند. چنانچه افراد خواستار نمره بالاتر از ۶.۵ هستند، پس از دوره ی IELTS 1، وارد دوره ی تخصصی IELTS 2 میشوند.

950,000 تومان

آموزش دوره Pre IELTS – خصوصی

شرایط کلاسها PRE IELTS  در کلاسهای فشرده و خصوصی به شرح زیر است:
کلاسها در ۲۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار میشود.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های فشرده در بازه زمانی یک ماه و نیم برگزار میگیرد.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های خصوصی در بازه زمانی یک ماهه برگزار میگیرد.

950,000 تومان

آموزش دوره Pre IELTS – فشرده

شرایط کلاسها PRE IELTS  در کلاسهای فشرده و خصوصی به شرح زیر است:
کلاسها در ۲۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای برگزار میشود.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های فشرده در بازه زمانی یک ماه و نیم برگزار میگیرد.
کلاسهای PRE IELTS در دوره های خصوصی در بازه زمانی یک ماهه برگزار میگیرد.

800,000 تومان